IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-i

atalgojums no EUR 1400 līdz 1950 bruto

Prasības kandidātam/-ei:

 • iegūta profesionālā/augstākā izglītība inženierzinātnēs un/vai būvniecībā, izskatīsim arī augstskolas pēdējo kursu studentu pieteikumus;
 • vēlama darba pieredze būvniecības nozarē vai atbilstošā specialitātē;
 • iepriekšēja darba pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību (publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un/vai izstrāde, būvniecības projektu vadība);
 • prasme strādāt gan individuāli, gan komandā dinamiskos darba apstākļos;
 • lieliskas latviešu valodas prasmes un krievu valodas zināšanas (gan rakstiski, gan mutiski); vēlamas angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī.
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte dokumentu sagatavošanā;
 • teicamas datorlietotāja prasmes darbā ar MS Office programmām.

Darba pienākumi:

 • meklēt, apkopot un ziņot tiešajam vadītājam un uzņēmuma vadībai informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem;
 • organizēt un veikt piedāvājuma izstrādi iepirkumiem saskaņā ar iepirkuma nolikumu un atbilstoši Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, Būvniecības likumam un būvnormatīviem, MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
 • sagatavot jautājumus par iepirkuma nolikumu;
 • sagatavot un sniegt pieprasīto informāciju par pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu;
 • sagatavot un sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem, kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
 • uzturēt komunikāciju un sadarboties ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un valsts institūcijām.
 • amata kompetences ietvaros sniegt aktuālo informāciju un konsultācijas piedāvājuma izstrādāšanā iesaistītajiem darbiniekiem;
 • veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi;
 • pildīt citus līdzīga satura ar amatu saistītus uzdevumus saskaņā ar tiešā vadītāja un uzņēmuma vadības norādījumiem;
 • precīzi sagatavot tehnisko piedāvājumu publiskajiem konkursiem.