Bruģēšanas darbi iekškvartālu ceļu un teritoriju seguma atjaunošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Pasūtītājs - Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa

Ģenerāluzņēmējs – SIA BUILDIMPEKS

Darbus uzsākām 2015. gada jūlijā, nodošana 2015. gada novembrī. Galvenie būvdarbi - seguma atjaunošana ar bruģakmens segumu.