Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma, Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā izbūve

Pasūtītājs – Saulkrastu novada dome

Ģenerāluzņēmējs – SIA BUILDIMPEKS

Darbus uzsākām 2015. gada oktobrī, nodošana 2015. gada novembris. Galvenie būvdarbi – inženiertīkli, asfaltēšana, basketbola un hokeja laukuma izveide.