Bruģēšanas darbi iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Pasūtītājs - Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija. Ģenerāluzņēmējs – SIA BUILDIMPEKS. 

Darbus uzsākām 2014. gada jūnijā, nodošana 2014. gada oktobrī. Galvenie būvdarbu veidi – seguma atjaunošana ar bruģakmens segumu.