Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju 1. kārtas izbūve Salaspilī, Dienvidu ielā

Pasūtītājs: SIA "Mierupe"

Ceļa izbūve, ūdens kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve.