tRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU 2. UN 3. KĀRTAS IZBŪVE mĀRUPĒ

 Pasūtītājs: SIA "Laktes"

Ceļa izbūve, lietus un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdensvada tīklu izbūve, gāzes apgādes tīklu izbūve, vājstrāvas un apgaismojuma tīklu izbūve