SemaraH Hotel Lielupe

Labiekārtošanas un saimniecības kanalizācijas ierīkošana, ārējo siltumtrašu ierīkošana.
Pasūtītājs: SIA "IMG Constructor"