Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju 3. un 4.kārtas izbūve “Dailās”

 Pasūtītājs: SIA “Medozoli”