Spīķeru kvartāla un Daugavas krastmalas revitalizācija

Ģenerāluzņēmējs SIA "Merks". Galvenie būvdarbi, kurus veicām, bija zemes darbi un bruģēšana.