Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju 2.kārtas izbūve “Dailās”, Vainagu ielā, Ādažos

Pasūtītājs: SIA “Medozoli”